Przydatne Linki:

Oblicz swój wiek emerytalny:
- Jestem Kobietą
-
Jestem Mężczyzną


Zmieniono wiek emerytalny kobiet i mężczyzn

W dniu 1 czerwca 2012 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nową ustawę emerytalną, której skutkiem jest zrównanie i wydłużeniem do 67 lat wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Aktualnie wiek emerytalny kobiet wynosi 60 lat a mężczyzn 65 lat. Wydłużanie wieku emerytalnego będzie postępować sukcesywnie począwszy od 1 stycznia 2013 roku i w przypadku kobiet zakończy się w 2040 roku, natomiast w przypadku mężczyzn w 2020 roku. Wiek emerytalny będzie podnoszony co cztery miesiące o jeden miesiąc. W ten sposób docelowy wiek 67 lat osiągnięty zostanie w przypadku mężczyzn w roku 2020, a w przypadku kobiet - w 2040. Nowe regulacje obejmują kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 roku oraz mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 roku.

Politycy zdecydowali również, że pracownicy będą mogli pobierać emeryturę częściową. Takie świadczenie kobiety będą mogły pobierać kobiety, które ukończyły 62 lata i mają 35 lat stażu oraz 65-letni mężczyźni z 40 lat stażem pracy. Wysokość emerytury częściowej ma wynosić 50 procent emerytury pełnej. Pobieranie takiego częściowego świadczenia wpłynie na wysokość emerytury, którą będzie można otrzymać po ukończeniu wieku emerytalnego czyli 67 lat. Będzie ona pomniejszona o sumy wypłacane wcześniej w ramach emerytury częściowej. Więcej informacji można znaleźć na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Zmiany w systemie emerytalnym


Rząd tłumaczył konieczność wydłużenia wieku emerytalnego z 60 i 65 lat do 67 lat czekającymi nas zmianami demograficznymi. Żyjemy coraz dłużej, a dzieci rodzi się coraz mniej. Liczba osób pobierających emerytury wzrośnie, a płacących składki emerytalne - zmaleje. Bez wydłużenia okresu pracy Polaków, nasze emerytury byłyby głodowe. Zgodnie z wyliczeniami rządu, podwyższenie wieku emerytalnego przyniesie finansom publicznym oszczędności. W tym roku mają one wynieść 0,6 miliarda złotych a w przyszłym 2,4 miliarda złotych. Oszczędności te będą rosły i w roku 2020 będzie to już 48,7 miliarda złotych.
Argumentów tych nie przyjmują związki zawodowe. Według nich, w wielu zawodach praca do 67. roku życia nie jest możliwa. Ich protesty okazały się jednak bezskuteczne. OPZZ, Komisja Krajowa NSZZ Solidarność oraz grupa posłów złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Według skarżących, ustawa nie jest zgodna z zasadami państwa demokratycznego, gdyż odbiera prawa nabyte tym osobom, którym wydłuża okres pracy. Wyroku Trybunału w tej sprawie jeszcze nie było.


Kontakt i Notka Prawna